Zasada działania mikrofalówki

Kuchenka mikrofalowa jest znanym atrybutem nowoczesnej kuchni. Jednak nie każdy z użytkowników wie, jak działa to urządzenie.

Jak działa mikrofalówka – podstawowe informacje

Skrót „SHF” jest odczytywany jako „promieniowanie o bardzo wysokiej częstotliwości”. To na nim opiera się zasada działania kuchenki mikrofalowej. Zatem jak działa mikrofalówka? Jedzenie jest podgrzewane pod wpływem fal o częstotliwości 2,4 MHz. Ogrzewają zewnętrzną warstwę produktów, wnikając na głębokość nie większą niż 3 centymetry. Wnętrze jest ogrzewane przez ogrzewanie na zewnątrz. Gdy urządzenie jest włączone, cząstki ulegają przyspieszeniu – polaryzują cząsteczki wody w podgrzanych naczyniach, ustawiając je wzdłuż linii pola elektromagnetycznego. Ruch ten powoduje nagrzewanie się produktu.

Zasada działania mikrofalówki - magnetron

Magnetron jest głównym elementem działania kuchenki mikrofalowej. Jest to lampa elektroniczna wytwarzająca promieniowanie mikrofalowe. Zasada działania mikrofalówki opiera się na interakcji między polami magnetycznymi - tworzą one oscylacje o wysokiej częstotliwości, dzięki którym w komorze roboczej dochodzi do nagrzewania.

Kluczowym elementem jest blok anodowy. Zainstalowany w silnym polu magnetycznym. Jest tworzony przez magnesy trwałe. Między katodą a anodą zachodzi oddziaływanie, w wyniku którego powstaje napięcie elektryczne. Elektrony katody poruszają się w kierunku anody - ich trajektoria jest zmieniana przez pole magnetyczne. Przy pewnych wartościach pól magnetycznych i elektrycznych elektrony zataczają koło, przechodzą obok anody i wracają do katody. Taki ruch powoduje ciągłe oscylacje o wysokiej częstotliwości.

Zasada działania kuchenki mikrofalowej - Jak bezpiecznie korzystać z kuchenki?

Pamiętaj, że kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach na wysokości poniżej 2000 metrów nad poziomem morza. Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać, jeżeli drzwiczki są wygięte, zawiasy są poluzowane lub na korpusie, ścianach komory roboczej widoczne są pęknięcia i uszkodzenia. Właściwy dobór naczyń to najważniejsza zasada działania kuchenki mikrofalowej. Używanie metalowych przyborów może uszkodzić magnetron urządzenia. Nie włączamy urządzenia, jeśli nie ma w nim jedzenia i nie podgrzewamy naczyń.

Nie podgrzewamy płynów w zamkniętych butelkach, produktów w pojemnikach z pokrywką. Wzrost ciśnienia może doprowadzić do wybuchu wewnątrz komory roboczej. Dla bezpiecznego użytkowania kuchenki mikrofalowej należy wziąć pod uwagę parametry jej podłączenia do sieci elektrycznej.

jak działa mikrofalówka

Działanie mikrofalówki – do czego nie wolno jej używać

Nieprzestrzeganie tych podstawowych zasad może spowodować porażenie prądem elektrycznym i pożar. Działanie mikrofalówki nie zostało zaprojektowane do suszenia ziół, chleba, bułek. Urządzenie nie jest przeznaczone do głębokiego smażenia. Przygotowując potrawy z dużą ilością oleju i tłuszczu, musimy się liczyć z samozapłonem oleju. W przypadku pożaru wyłącz kuchenkę mikrofalową i zgaś płomień, pozostawiając zamknięte drzwiczki. Mocne napoje alkoholowe należy rozcieńczyć przed podgrzaniem. Używanie plastikowych przyborów, które nie są przeznaczone do użytku w kuchenkach mikrofalowych, może spowodować pożar.

Jak bezpiecznie obsługiwać elementy mikrofalówki

Podczas korzystania z mikrofalówki należy nosić rękawice ochronne. Nie należy podgrzewać w urządzeniu podkładek z ziarnami, pestkami wiśni i żelem. Mogą uszkodzić elementy mikrofalówki. Nie podgrzewaj jajek ugotowanych na twardo. Do podgrzewania jaj w skorupce używamy specjalnego naczynia. Jeżeli w domu są dzieci, należy wyjaśnić im podstawowe zasady korzystania z urządzenia. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny korzystać z mikrofali.